Skip links

Varför ska jag låta ljuset brinna ända ut till kanterna?

Varför ska jag låta ljuset brinna ända ut till kanterna?

Ljus har minne. Det betyder att de aldrig får en större smältpool än vid första tändningen. Släcker man innan poolen når kanterna bildas en ”tunnel” i mitten och brinntiden blir mycket kortare. Den har då även risk att kväva sig själv. För att undvika det låter man ljusets smältpool brinna ända ut till kanterna. 

Leave a comment