Skip links

Varför ska man undvika paraffin?

Varför ska man undvika paraffin?

Paraffinljus:

  • är farligt att andas in då de avger cancerogena ämnen och påverkar kroppen lika mycket som passiv rökning.
  • är sämre för miljön, då de är tillverkade av fossil olja/råolja
  • sotar när det brinner
  • är mer brandfarligt är stearinljus

Leave a comment